Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

søndag 27. september 2015

Tre miljøpartier danner felles liste til verv i kommunstyret: Venstre, SV og MDG

Pressemelding fra Frogn Venstre, Miljøpartiet de Grønne i Frogn og Frogn SV.

27. september 2015.

Felles miljøliste til verv i Kommunestyret

De tre miljøpartiene Venstre, MDG og SV har blitt enige om et valgteknisk samarbeid for at miljøsaken skal få en sterkere stemme i utvalgene i Frogn.
 
Fra venstre: Sylvi Ofstad Samstag, SV,
Erik Lundeby, Venstre og Henrik Mathiesen, MDG
Vekst og vern-dimensjonen viste seg å være sterkest i Frogn-politikken, da det også i denne perioden blir etablert en lilla blokk av Ap og Høyre i kommunestyret. Fellesnevneren for dette samarbeidet må antas å være å få drevet gjennom de store utbyggingsprosjektene som utvider tettbebyggelsen i Frogn betraktelig.

- Når miljøpartiene nå må gå i opposisjon er det viktig at vi sammen sikrer at miljøet og klimaet får en høy og tydelig stemme i Frogn kommunestyre, sier Venstres Erik Lundeby.

Partiene har kommet frem til at deres representasjon sikres best ved å stille en Venstre-liste og en MDG-SV-liste til Formannskap og hovedutvalg, og en felles liste for alle tre partier til Kontrollutvalg og Administrasjonsutvalg. Venstre skal sitte i Kontrollutvalget og MDG i Administrasjonsutvalget, med felles varaliste. SV har første vararepresentant i begge disse utvalgene.

- Vi er svært fornøyd med at vi på denne måten får sitte i de to utvalg der vi mener MDG kan jobbe best for miljøsaken, sier MDGs Henrik Mathiesen. For å gi prioritet til tiltak som utvikler Frogn i en mer bærekraftig retning håper vi nå på godt samarbeid med alle partier i utvalgene, sier Linda Byström i MDG.

Listesamarbeidet handler om å vinne posisjoner, men det er all grunn til å tro at partiene også vil stå sammen om god miljøpolitikk når sakene kommer til behandling i utvalg.

 -Med fast plass i OOK ser vi fram til å følge opp SVs røde hjertesaker, sier Sylvi Ofstad Samstag. Som første vara til hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker og formannskapet får vi i samarbeid med MDG også grep om kommunens mange og viktige miljøsaker, sier hun fornøyd.

Erik Lundeby 90143262
Linda Byström 41764357

Sylvi Ofstad Samstag 95463522

fredag 11. september 2015

Møt Sylvi Ofstad Samstag, still going strong, 75 år og Frogn SVs listekandidat nr 1.


Gammel god årgang i en gammel drøbakshave.
Foto: Sofie Wollbraaten
Etter 50 år i Oslo resulterte et besøk i Drøbak i en total forelskelse i stedets fortryllende og sjarmerende miljø. Flyttelasset ankom Badehusgata en mørk  novemberkveld i 1992 med mann og hund til det som ble et livsprosjekt - å ta vare på sin del av Drøbaks  kulturarv. Sylvi har videregående på Nissen VGS i allmennfag og senere utdanning i miljøfag gjennom en rekke kurs bl.a. på UiO. Har jobbet med miljø siden 70-åra både i Naturvernforbundet og i Miljøverndepartementet.

torsdag 10. september 2015

Med kjærlighet som drivkraft - møt Kjell Monsen, 64 år, listekandidat nr 3 for Frogn SV


Kjell i sitt rette element, Drøbak skole. Foto: Sofie Wollbraaten
 Jeg kom fra Mærvoll i Lofoten til Frogn for 36 år siden etter endt utdanning fra lærerhøgskolen i Bodø.  Og ja - det er et stykke fra Mærvoll til Frogn, men kjærlighetens forunderlige kraft dro meg sørover.

Kjell har vært lærer siden 1972 og har jobbet både i ungdoms- og barneskoler. I tillegg har han vært miljøarbeider i 16 måneder på Solgry i Drøbak som sivilarbeider og militærnekter, og har fungert som hovedverneombud i Frogn i 26 år. Nå jobber  han heltid som lærer på Drøbak skole.

Frogn SV jakter på tidstyver i Frogns skoler

Stort flertall i kommunestyret 7 september om å følge opp forslaget til Kjell Monsen om å gi lærerne tid til å undervise.

Her er Kjells innlegg:

tirsdag 8. september 2015

Si ja til flere flyktninger NÅ! Per Svendsen, listekandidat nr 8 med appell til kommunestyret.


Folk krever handling - ta dem imot nå!
Per Svendsen ved Digerud. Foto: Sofie Wollbraaten.
  
Dagens flyktningsituasjon er ekstraordinær og prekær. 50 millioner mennesker er på flukt fra kriger, vold, tortur og umenneskelige forhold. FN sier at det adri har vært så mange flyktninger siden 2. verdenskrig.  Rundt 340000 mennesker søker nå trygghet i Europa etter en lang og farefull vei gjennom krigssoner, livsfarlig transport med gummibåter over Middelhavet, elendige flyktningeleire og møte med piggtrådgjerder og massivt politiberedskap ved flere grenseoverganger.

fredag 4. september 2015

Et dypdykk med Frogn SVs listekandidat nr 2, Brit Østby Fredriksen

Brit er 64 år, er født i Fredrikstad og vokste opp i Eidsberg i Østfold. Hun har bodd i Frogn siden 2001 og ble glad i Drøbak og Frogn siden dykking ble hennes store lidenskap og hobby.  Oslofjorden er hennes boltreplass og opplevelsesparadis. Hun ergrer seg over forurensninger i fjorden og at havmiljøet endrer seg.

Brit er utdannet innen økonomi og jus, og har vært ansatt i forskjellige selskaper med økonomi og forsikring. Siden 1993 har hun vært ansatt i Telenor. De siste årene har hun vært hovedverneombud. Hun er også tillitsvalgt i EL & IT forbundet.  

mandag 31. august 2015

Rull ut den røde løperen for læreren!

Brit og Sylvi under Trolltreet på Digerud. 
Foto: Sofie Wollbraaten
Tid for handling,  ikke bare ord. Skolen vår fortjener bedre!


Sylvi Ofstad Samstag og Brit Østby Fredriksen - 1. og 2. kandidat Frogn SV

Den 26. august redegjør Frogn Arbeiderparti i Amta for sitt syn på satsningsområder som er nødvendig for å skape en enda bedre skole i Frogn.Vi i Frogn SV er enig i tiltakene som blir foreslått, og som er nødvendige.
Med utgangspunkt i lærerstreiken i fjor påpekes det at tilliten til lærerne må gjenreises og at lærerne må få tid til de pedagogiske oppgavene med elevene og mest mulig slippe administrativt papirarbeid.

Frogn SV brenner etter å komme i gang og fremmet derfor den 3.11.2014 følgende forslag i kommunestyret: «Utdanningsforbundet/lærerne streiket bl.a.mot byråkratiseringen av lærerrollen. For å motvirke en slik byråkratisering foreslår Frogn SV: Det nedsettes et (tverrpolitisk utvalg) med formål å se hvordan lokale tiltak kan bidra til at lærerne får mer tid til å forbedre undervisningen slik at den blir bedre. Utdanningsfobundet/lærerorganisasjonen i Frogn inviteres til å være med i utvalget.» Tiltaket ble ikke støttet av Arbeiderpartiet, heller ikke Høyre, selv om det samsvarte med et pilotprosjekt anbefalt av kunnskapsminister Røe Isaksen.

fredag 28. august 2015

Ole Scheie, FrP og de syriske flyktningene! Frogn SVs 2 kandidat gir et klart svar.

Brit Østby Fredriksen, Frogn SVs 2. kandidat

 FrPs Ole Scheie  følger opp Hagen med følgende utsagn:
«Det er ganske utrolig å mene at Norge, med en helt annen kultur, skal hente syriske flyktinger hit»
FrP-toppen i Frogn mener at flyktninger vil ha negative konsekvenser for kommunene. 

onsdag 26. august 2015

Akershus Amtstidende - avisen som tror at mobbing er god journalistikk!

Belsjø terrasse og Amta!
Sylvi Ofstad Samstag
Frogn SVs førstekandidat

Nok en gang benytter Amta anledningen til på lederplass å sjikanere meg og SV i dagens leder (26.8.2015). Saken som ble lagt fram i hoveutvalg for miljø-, plan- og byggesaker mandag 25. august gjaldt første gangs behandling av en detaljreguleringsplan for et borettslag plassert nederst i Belsjø terrasse, like inntil Ulleruddammen. Den ene delen av borettslaget er leiligheter til funksjonshemmede, den andre for normalt salg til hvermannsen. Frogn SV var meget fornøyd med saksfremstillingen, noe vi også uttrykte, men vi satte spørsmålstegn ved tillatt utbyggingsgrad på 28 prosent.  Kommuneplanens bestemmelser sier at BYA skal ligge på 23 prosent. 

søndag 23. august 2015

Amtas partidebatt på Torget lørdag 22.8: Frogn SVs representant: Kutt ut Kolstad utbygginga, sats på fortetting i Drøbak utenfor vernesonen!

Valgkampen godt igang! Frogn SVs fjerde kandidat Kenneth Ødeskaug - førstemann ut fra Frogn SV i lørdagens (22.8) partidebatt på Torget.

Her er hans innledning:

torsdag 20. august 2015

Frogn SV både vant og tapte i kommunestyret. Her er noen saker.Frogn SV har ikke sittet med hendene i fanget i kommunestyret i perioden 2011 til 2015. Vi har selvsagt ikke fått gjennom alle våre saker da flertallet ofte er imot oss. Men vi har stått på vårt og kjempet for disse sakene - og noen fikk vi gjennom:   

mandag 17. august 2015

Kenneth Ødeskaug (32)

4. kandidat valg 2015 Frogn SV


Kenneth Ødeskaug (32) har bodd i Frogn i tre år. Han er fjerdekandidat og den yngste kumulerte på lista til Frogn SV. Ødeskaug vil prioritere arbeid for små og mellomstore bedrifter, miljø og kommunens yngste hvis han får plass i kommunestyret.

onsdag 12. august 2015

Frogn SV om Gamle Drøbak - Gamle Drøbak skal bli ny!

Foto: Sofie Vega Wollbraaten
Tekst: Sylvi Ofstad Samstag (bildet)/Foto: Sofie Vega Wollbraaten
Den nye planen for Gamle Drøbak heter ikke lenger verneplan for antikvarisk område Gamle Drøbak. Nå heter den rett og slett områdeplan gamle Drøbak. Grunnen til dette er at planen også skal gi rom for en utvikling innenfor vernesonen. Men ingen vet hva som ligger i ordet utvikling. Er det riving og bygging, restaurering eller fornyelse eller enklere og lettere å kunne endre husenes form og uttrykk.  

Frogn SV om Gamle Drøbak - Tranga 8 og Gulliksbakken

Tekst: Sylvi Ofstad Samstag, Foto: Sofie Vega Wollbraaten
Foto: Sofie Vega Wollbraaten

Går man opp Tranga mot Osloveien kommer vi til de to store sveitserhusene som står på hver sin side av stien. Tranga 8 på høyre side, er ikke lenger bebodd etter at frøken Ambjørnrud døde (bildet over). Hennes arvinger lar huset stå tomt noe som er uheldig i seg selv, eller som verneforeningen Gamle Drøbak sier det i et brev til kommunen: "Tranga 8 står tomt og forfaller. Dette er også et historisk sentralt bygg, og en virkelig prakteiendom. Arvingene etter frøken Ambjørnrud synes ikke å ha noen følelse av pietet for huset og det vakre hageanlegget, med lysthus og dukkestue, og vi er meget bekymret for eiendommens fremtid."

Frogn SV om Gamle Drøbak - Stiene i gamle Drøbak

Tekst: Sylvi Ofstad Samstag, Foto: Sofie Vega Wollbraaten
Stien mellom båthavna mot Skipperstua. Foto: Sofie Vega Wollbraaten
Gater, plasser og stier innenfor planområdet er særlig viktige historiske spor som har vært med å strukturere store deler av dagens bebyggelse. Stiene er kun delvis registrert, heter det i det nye planprogrammet for gamle Drøbak.

Frogn SV om Gamle Drøbak - Tranga trenger et godt vern!

Tekst: Sylvi Ofstad Samstag, Alle foto: Sofie Vega Wollbraaten
Tranga. Foto: Sofie Vega Wollbraaten

Tranga bærer sitt navn med rette. Denne lille gatestien sniker seg mellom de verneverdige husene fra Storgata til Osloveien. De små, idylliske husene ligger som perler på en snor. Bekranset av små vakre haver med gamle roser, stauder etter oldemor - og akkurat nå - ville vakre blåklokker der de kommer til mellom sprekker og kanter langs stien. Nederst i Tranga ser vi opp mot omsorgsbygget i Løktabakken 4 vedtatt sanert av kommunestyret. Idag ligger bygget pent tilpasset åskammen mot Flatåsen og Brunskogen og kulturmiljøet i Tranga.

mandag 10. august 2015

Partimåling i Amta

Akershus Amtstidende presenterer mandag 10. august en pangmåling fra Infact for Høyre i Frogn kommune. Høyre får 38,7 prosents oppslutning, en oppgang på 8 prosent fra mars i år. For Ap og SV er det stillstand sammenlignet med valget i 2011. Frogn SV har gått bak tallene for å se på representativitet og sammenlignet med valgresultatet fra 2011. (Innlegget er oppdatert med mer informasjon fra Infact)

Lista til Frogn SV 2015

Her er valglista til Frogn SV ved kommunevalget 2015. De fire øverste er kumulerte. (Fødselsår i parentes)

Frogn SVs to toppkandidater Sylvi Ofstad Samstag (i midten) og Brit Østby Fredriksen  (til høyre) sammen med veteran Per Torbjørn Svendsen (plass nummer 8). Foto: Sofie Vega Wollbraaten
  • 1 Sylvi Ofstad Samstag (1939) 
  • 2 Brit Østby Fredriksen (1951) 
  • 3 Kjell Monsen (1950) 
  • 4 Kenneth Ødeskaug (1983)

tirsdag 4. august 2015

Folkeviljen irriterer Erna som ikke vil ha folkeavstemning om kommunereformen!

Enda magrere år for folkeviljen?

Forfatter Brit Østby Fredriksen, listekandidat nr 2 for Frogn SV
Brit Østby Fredriksen, Digerud brygge. Foto: Sofie Vega Wollbraaten

I 1995 var Høyre ett av flertallspartiene på Stortinget som mente at sammenslåing av kommuner må skje frivillig og helst etter en folkeavstemning.  

Da kommunereformen ble fremmet i Stortinget i 2014 mente stortingsflertallet at kommunesammenslåinger må skje frivillig. Dersom kommuner sier nei til sammenslålinger, må stortingsflertallet respektere dette heter det i vedtaket. Å bruke en folkeavstemning for å lodde folkets vilje i en så viktig sak som en kommunesammenslåing,  er derfor helt i tråd med signalene fra Stortinget. 

tirsdag 28. juli 2015

Broa vi ikke vil ha - og hvorfor

Tekst: Sylvi Ofstad Samstag Alle foto: Sofie Vega Wollbraaten

Foto: Sofie Vega Wollbraaten

Bro og tunnel-debatten raser igjen. De som ønsker bro, ser ikke de menneskelige og landskapsmessige verdiene vi mister ved dette alternativet. De har en klokkertro på at teknologien skal hjelpe oss greit og kjekt over Oslofjorden for å slippe å bruke en tunnel som mange mener ikke er sikker. Den siste ulykken i Skatestraumtunnelen i Bremanger i Sogn og Fjordane skremte selvsagt folk som hater tunneler, og bekymrer alle oss andre.

Bli med oss på en vandring på Digerud og se hva motorvei og brohode raserer:

mandag 27. juli 2015

Broa vi ikke vil ha!


Berørt hilsen fra Line Digerud Waagsaas som med mann og barn nylig har tatt over Søndre Digerud gård

lørdag 25. juli 2015

Frogn kommunes barnehager trenger et kraftig løft. Vi trenger en politisk dugnad!


Kommunebarometeret - en vekker for Frogn kommune.  Trenger vi en politisk dugnad?

Kommunebarometeret tar pulsen på hvordan kommunenes tjenestetilbud fungerer. Hva går godt og hva som går mindre godt - eller rett og slett dårlig. Kommunal rapport har offentliggjort årets barometer og rangert landets kommuner etter utførte tjenester.  Ås og Nesodden kan notere seg positiv utvikling og har offentliggjort kommunens resultater. Tilsvarende informasjon er ikke vist for Frogn. Å sammenligne Frogn med Nesodden er av interesse, spesielt med tanke på grunnskole og barnehage. Kommunebarometeret har rangert Nesodden som nr 14 og Frogn som nr 32 når det gjelder grunnskoler.


torsdag 23. juli 2015

Frogn SV sitt program for kommunevalget 2015

Frogn - en åpen og demokratisk miljøkommune - med plass til alle!

For å sikre neste generasjon en god framtid vil Frogn SV arbeide for at Frogn blir
en kommune som
• tar vare på natur og miljø
• gir like muligheter til alle
• fordeler godene rettferdig
• løser oppgavene i fellesskap

Frogn SV vil stimulere til bred deltakelse i utviklingen av lokalmiljøet. Det er viktig at folk og interesseorganisasjoner som blir berørt av politiske vedtak, får anledning til å være med før beslutninger tas. Særlig gjelder dette saker som berører folks livssituasjon og nære miljø. Vi arbeider for økt respekt for menneskeverdet, toleranse og livssynsfrihet. Det er viktig å støtte humanitære og frivillige organisasjoner og deres arbeid overfor barn, ungdom og eldre.  Frogn SV mener at alle skal ha like muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering eller kjønnsuttrykk.  SV er et grønt, feministisk og sosialistisk parti og vil kjempe for likeverd i samfunnet. Kampen for likelønn og lovfestet rett til heltidsarbeid må være en bærebjelke i det feministiske arbeidet i samfunnet.

mandag 13. juli 2015

Mobbing - handler ikke om skolen - men om samfunnet, sier Anne Berit Millstein

Ja - det finnes mobbing på skoler og i arbeidslivet.  Jeg er lei av å lese at i den skolen er det meget mobbing.  Det handler ikke om skolen i det hele tatt. Det handler om samfunnet!
Holdninger til hverandre = voksen standard! Det handler om et samfunn hvor man driver med drittslenging, respekten for andre er blitt borte, og så får du klare deg selv!
Jeg er ingen forsker, men jeg har jobbet med mennesker i 25 år, og har observert meget. Kulturen har forandret seg. Det behøver ikke å være negativt, men når det ender med mobbing…
La meg komme med eksempler.tirsdag 7. juli 2015

Rolleforståelsen til politikerne - er den god nok?

Politikernes rolleforståelse i Frogn kommunes viktigste politiske utvalg. 

Venstre har reist en debatt i Amta som vi alle bør engasjere oss i. Venstre mener at hovedutvalget for oppvekst, omsorg og  kultur (OOK) kan deles for at utvalget kan ha bedre diskusjoner om skole- og barnehagesaker.  

- Viktige saker blir lagt fram som orienteringssaker, alternativer blir aldri fremmet av administrasjonen og den politiske styringen er kraftløs, hevder Venstre. Dette, sammen med saksmengden, er i hovedsak grunner som oppgis for å endre utvalgsstrukturen. Venstre etterlyser også engasjement fra foreldrene for å få til en bedre skolepolitikk.


fredag 3. juli 2015Nei til søndag som hverdag!


Noen må jobbe på søndag fordi det er viktig. Politi, sjukehus, brannvesen må fungere hele tida. Men butikker og kjøpesentre må ikke holdes søndagsåpne.  Det står ikke om liv og død at vi kjøper sko og sminke på søndager. Folk som jobber i butikk trenger også fri og tid til å være sammen med barna sine.


torsdag 2. juli 2015

Kommunereformen - nå må du si hva du mener!


Kommunereformen - vil vi virkelig bli større - og med  hvilke kommuner?

Frogn kommune med nesten 16000 innbyggere er stor nok til å stå på egne bein.  En sammenslåing med en, eller flere nabokommuner, vil etter Frogn SVs mening bidra til å svekke et godt fungerende lokaldemokrati. I tillegg vil det svekke innbyggernes nærhet og tilgjengelighet til og kvalitet på tjenester. Fagforbundet mener at en sammenslåing innebærer sentralisering av viktige funksjoner. Det er innbyggere og næringsliv i sammenslåtte kommuner  som må betale prisen, i form av mindre omsetning, lavere eiendomsverdier og færre arbeidsplasser.


tirsdag 30. juni 2015

Frogn SV - partiet som tenker og handler både grønt og rødt. Til beste for oss alle.

Frogn SV tar barn og unge og eldre på alvor. Vil redde klimaet, miljøet, Frognmarka, Oslofjorden og Gamle Drøbak og bosette flere flyktninger.

Barn og unge og eldre
Foreldre i Frogn ønsker å bo med nær tilgang til skoler og barnehager.  Dette er verdier som det settes stor pris på, noe som kom sterkt til uttrykk under debatten om ny skole- og barnehagestruktur.  Frogn SV sa raskt nei til å legge ned skoler i Frogn.  Det skal vi fortsette med, for vi vet at dette er verdier alle setter høyt.  Å spare penger på nedlegging av skoler og barnehager er å sløse med folks tillit til demokratiet. Penger brukt på barn og ungdom er en investering i framtida.


søndag 28. juni 2015

Toppkandidatene til Frogn SV

Frogn SV stiller med ei sterk feministisk og den eneste rød/grønne lista i Frogn.

To kvinner på topp og fire nye kandidater. 
1: Sylvi E. Ofstad Samstag. Hele sin yrkesaktive karrière har hun arbeidet med natur og miljø, først i Naturvernforbundet så i Miljøverndepartementet. Flyttet til Frogn og var med på å starte Frognmarkas Venner. Spesielt opptatt av asylbarna og hvordan de følges opp i barnehage og skolen med tanke på integrering. Det må dessuten legges trøkk på den vedtatte energi- og miljøplanen. Markavern er blant hennes kampsaker.

2: Brit Østby Fredriksen. Heldagsjobb som hovedverneombud i Telenor. Hun er ivrig dykker og opptatt av marint liv i Oslofjorden. Å opprettholde et godt skole- og barnehagetilbud og hindre frafall er viktig. Likeledes det å holde all ungdom unna narkotika og andre rusmidler, derfor må det satses på ungdomsklubber. Kommunen må tilrettelegge for billige boliger for ungdom. Hun brenner for at unge skal få lærlingeplass som gir fagbrev.

3: Kjell Monsen. Lang fartstid som lærer ved Drøbak skole. Erfaring fra fire perioder i lokalpolitikken og et genuint engasjement for miljøet tar han med seg når han nå stiller for en ny periode. Barn og unges oppvekst og de eldre må prioriteres framfor Badeland. Å bevare det unike drøbaksmiljøet har han kjempet for helt siden 1981. Ønsker rutebåt på fjorden. Kommunale tjenester må ikke settes ut på anbud.


4: Kenneth Ødeskaug. Han kom sammen med sin familie til Drøbak for to år siden. Er utdannet kokk med tilleggsutdanning og er en ivrig syklist. Har hatt viktige verv i både SU og SV i Vestfold og Oslo. Å verne om alt det gode med Frogn: Marka, skolen, drøbakmiljøet er det han er mest opptatt av. Frogn skal gjøres til en foregangskommune innen inkludering av innvandrere og svakerestilte.  Det må være et mål å i mindre grad bli en ensidig pendlerkommune. Vi må derfor legge til rette for gründervirksomhet og etablering av bedrifter.