Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

mandag 31. august 2015

Rull ut den røde løperen for læreren!

Brit og Sylvi under Trolltreet på Digerud. 
Foto: Sofie Wollbraaten
Tid for handling,  ikke bare ord. Skolen vår fortjener bedre!


Sylvi Ofstad Samstag og Brit Østby Fredriksen - 1. og 2. kandidat Frogn SV

Den 26. august redegjør Frogn Arbeiderparti i Amta for sitt syn på satsningsområder som er nødvendig for å skape en enda bedre skole i Frogn.Vi i Frogn SV er enig i tiltakene som blir foreslått, og som er nødvendige.
Med utgangspunkt i lærerstreiken i fjor påpekes det at tilliten til lærerne må gjenreises og at lærerne må få tid til de pedagogiske oppgavene med elevene og mest mulig slippe administrativt papirarbeid.

Frogn SV brenner etter å komme i gang og fremmet derfor den 3.11.2014 følgende forslag i kommunestyret: «Utdanningsforbundet/lærerne streiket bl.a.mot byråkratiseringen av lærerrollen. For å motvirke en slik byråkratisering foreslår Frogn SV: Det nedsettes et (tverrpolitisk utvalg) med formål å se hvordan lokale tiltak kan bidra til at lærerne får mer tid til å forbedre undervisningen slik at den blir bedre. Utdanningsfobundet/lærerorganisasjonen i Frogn inviteres til å være med i utvalget.» Tiltaket ble ikke støttet av Arbeiderpartiet, heller ikke Høyre, selv om det samsvarte med et pilotprosjekt anbefalt av kunnskapsminister Røe Isaksen.

fredag 28. august 2015

Ole Scheie, FrP og de syriske flyktningene! Frogn SVs 2 kandidat gir et klart svar.

Brit Østby Fredriksen, Frogn SVs 2. kandidat

 FrPs Ole Scheie  følger opp Hagen med følgende utsagn:
«Det er ganske utrolig å mene at Norge, med en helt annen kultur, skal hente syriske flyktinger hit»
FrP-toppen i Frogn mener at flyktninger vil ha negative konsekvenser for kommunene. 

onsdag 26. august 2015

Akershus Amtstidende - avisen som tror at mobbing er god journalistikk!

Belsjø terrasse og Amta!
Sylvi Ofstad Samstag
Frogn SVs førstekandidat

Nok en gang benytter Amta anledningen til på lederplass å sjikanere meg og SV i dagens leder (26.8.2015). Saken som ble lagt fram i hoveutvalg for miljø-, plan- og byggesaker mandag 25. august gjaldt første gangs behandling av en detaljreguleringsplan for et borettslag plassert nederst i Belsjø terrasse, like inntil Ulleruddammen. Den ene delen av borettslaget er leiligheter til funksjonshemmede, den andre for normalt salg til hvermannsen. Frogn SV var meget fornøyd med saksfremstillingen, noe vi også uttrykte, men vi satte spørsmålstegn ved tillatt utbyggingsgrad på 28 prosent.  Kommuneplanens bestemmelser sier at BYA skal ligge på 23 prosent. 

søndag 23. august 2015

Amtas partidebatt på Torget lørdag 22.8: Frogn SVs representant: Kutt ut Kolstad utbygginga, sats på fortetting i Drøbak utenfor vernesonen!

Valgkampen godt igang! Frogn SVs fjerde kandidat Kenneth Ødeskaug - førstemann ut fra Frogn SV i lørdagens (22.8) partidebatt på Torget.

Her er hans innledning:

torsdag 20. august 2015

Frogn SV både vant og tapte i kommunestyret. Her er noen saker.Frogn SV har ikke sittet med hendene i fanget i kommunestyret i perioden 2011 til 2015. Vi har selvsagt ikke fått gjennom alle våre saker da flertallet ofte er imot oss. Men vi har stått på vårt og kjempet for disse sakene - og noen fikk vi gjennom:   

mandag 17. august 2015

Kenneth Ødeskaug (32)

4. kandidat valg 2015 Frogn SV


Kenneth Ødeskaug (32) har bodd i Frogn i tre år. Han er fjerdekandidat og den yngste kumulerte på lista til Frogn SV. Ødeskaug vil prioritere arbeid for små og mellomstore bedrifter, miljø og kommunens yngste hvis han får plass i kommunestyret.

onsdag 12. august 2015

Frogn SV om Gamle Drøbak - Gamle Drøbak skal bli ny!

Foto: Sofie Vega Wollbraaten
Tekst: Sylvi Ofstad Samstag (bildet)/Foto: Sofie Vega Wollbraaten
Den nye planen for Gamle Drøbak heter ikke lenger verneplan for antikvarisk område Gamle Drøbak. Nå heter den rett og slett områdeplan gamle Drøbak. Grunnen til dette er at planen også skal gi rom for en utvikling innenfor vernesonen. Men ingen vet hva som ligger i ordet utvikling. Er det riving og bygging, restaurering eller fornyelse eller enklere og lettere å kunne endre husenes form og uttrykk.  

Frogn SV om Gamle Drøbak - Tranga 8 og Gulliksbakken

Tekst: Sylvi Ofstad Samstag, Foto: Sofie Vega Wollbraaten
Foto: Sofie Vega Wollbraaten

Går man opp Tranga mot Osloveien kommer vi til de to store sveitserhusene som står på hver sin side av stien. Tranga 8 på høyre side, er ikke lenger bebodd etter at frøken Ambjørnrud døde (bildet over). Hennes arvinger lar huset stå tomt noe som er uheldig i seg selv, eller som verneforeningen Gamle Drøbak sier det i et brev til kommunen: "Tranga 8 står tomt og forfaller. Dette er også et historisk sentralt bygg, og en virkelig prakteiendom. Arvingene etter frøken Ambjørnrud synes ikke å ha noen følelse av pietet for huset og det vakre hageanlegget, med lysthus og dukkestue, og vi er meget bekymret for eiendommens fremtid."

Frogn SV om Gamle Drøbak - Stiene i gamle Drøbak

Tekst: Sylvi Ofstad Samstag, Foto: Sofie Vega Wollbraaten
Stien mellom båthavna mot Skipperstua. Foto: Sofie Vega Wollbraaten
Gater, plasser og stier innenfor planområdet er særlig viktige historiske spor som har vært med å strukturere store deler av dagens bebyggelse. Stiene er kun delvis registrert, heter det i det nye planprogrammet for gamle Drøbak.

Frogn SV om Gamle Drøbak - Tranga trenger et godt vern!

Tekst: Sylvi Ofstad Samstag, Alle foto: Sofie Vega Wollbraaten
Tranga. Foto: Sofie Vega Wollbraaten

Tranga bærer sitt navn med rette. Denne lille gatestien sniker seg mellom de verneverdige husene fra Storgata til Osloveien. De små, idylliske husene ligger som perler på en snor. Bekranset av små vakre haver med gamle roser, stauder etter oldemor - og akkurat nå - ville vakre blåklokker der de kommer til mellom sprekker og kanter langs stien. Nederst i Tranga ser vi opp mot omsorgsbygget i Løktabakken 4 vedtatt sanert av kommunestyret. Idag ligger bygget pent tilpasset åskammen mot Flatåsen og Brunskogen og kulturmiljøet i Tranga.

mandag 10. august 2015

Partimåling i Amta

Akershus Amtstidende presenterer mandag 10. august en pangmåling fra Infact for Høyre i Frogn kommune. Høyre får 38,7 prosents oppslutning, en oppgang på 8 prosent fra mars i år. For Ap og SV er det stillstand sammenlignet med valget i 2011. Frogn SV har gått bak tallene for å se på representativitet og sammenlignet med valgresultatet fra 2011. (Innlegget er oppdatert med mer informasjon fra Infact)

Lista til Frogn SV 2015

Her er valglista til Frogn SV ved kommunevalget 2015. De fire øverste er kumulerte. (Fødselsår i parentes)

Frogn SVs to toppkandidater Sylvi Ofstad Samstag (i midten) og Brit Østby Fredriksen  (til høyre) sammen med veteran Per Torbjørn Svendsen (plass nummer 8). Foto: Sofie Vega Wollbraaten
  • 1 Sylvi Ofstad Samstag (1939) 
  • 2 Brit Østby Fredriksen (1951) 
  • 3 Kjell Monsen (1950) 
  • 4 Kenneth Ødeskaug (1983)

tirsdag 4. august 2015

Folkeviljen irriterer Erna som ikke vil ha folkeavstemning om kommunereformen!

Enda magrere år for folkeviljen?

Forfatter Brit Østby Fredriksen, listekandidat nr 2 for Frogn SV
Brit Østby Fredriksen, Digerud brygge. Foto: Sofie Vega Wollbraaten

I 1995 var Høyre ett av flertallspartiene på Stortinget som mente at sammenslåing av kommuner må skje frivillig og helst etter en folkeavstemning.  

Da kommunereformen ble fremmet i Stortinget i 2014 mente stortingsflertallet at kommunesammenslåinger må skje frivillig. Dersom kommuner sier nei til sammenslålinger, må stortingsflertallet respektere dette heter det i vedtaket. Å bruke en folkeavstemning for å lodde folkets vilje i en så viktig sak som en kommunesammenslåing,  er derfor helt i tråd med signalene fra Stortinget.