Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

søndag 23. august 2015

Amtas partidebatt på Torget lørdag 22.8: Frogn SVs representant: Kutt ut Kolstad utbygginga, sats på fortetting i Drøbak utenfor vernesonen!

Valgkampen godt igang! Frogn SVs fjerde kandidat Kenneth Ødeskaug - førstemann ut fra Frogn SV i lørdagens (22.8) partidebatt på Torget.

Her er hans innledning:
Hei hei alle sammen!

Hvordan skal vi se for oss næringen i Frogn fremover og hvem skal være styrende for næringsutviklingen fremover?

Kommunen må ta ledelsen i næringsutviklingen i Frogn. Vi må kreve mer av bedriftene hva gjelder for eksempel miljømessige aspekter og sosialt engasjement.

SV mener at vi først og fremst må satse på tre muligheter:  næring i byen vår, bonden og gründere. Noe må gjøres politisk for å skape mer liv i byen vår. Både gode restauranter og spesialbutikker som skaper liv og røre. Soon er på full fart til å bli en av de viktigste destinasjonene for fjordfolket hva gjelder mat og opplevelser. Vi må ikke gi oss uten kamp! Derfor mener SV at det skal være enkelt å få og enkelt å miste en skjenkebevilling, og at det skal legges til rette for et serveringssted i forbindelse med et nytt akvarium. Vi vil også invitere alle de andre partiene og næringslivet for å drøfte en forpliktende konkretisering av hva som trengs og skal gjøres i byen vår.

Frogn har alle forutsetninger til å bli en av de fremste områdene i landet på matproduksjon av topp kvalitet. Men da må de forutsetningene være tilstede. Akkurat som en lege trenger dyktige sykepleiere, trenger bonden en dyktig kommune. Slik at bonden kan bruke mesteparten av tida på grønnsakene sine, ikke papirarbeid.

Vi har jordsmonn, ildsjelene og arealet til å produsere noe av det beste landet kan by på av bær, grønnsaker, storfe osv.  Bra for miljøet, bra for sjelen, bra for innbyggerne bra for bonden bra for turismen bra for kommunekassa!

Videre synes vi det er utrolig viktig å ta vare på de kreative gründerne i Frogn, derfor ønsker vi å satse sterkt blant annet gjennom et gründersenter med enkel, billig og god tilgang på grunnleggende ting som en kontorpult, postboks, rådgivningstjenester, printere, nettverk, en markedsføringsportal m.v. Det kan også være en ide å se på muligheten for et kommunalt investeringsfond som kun er ment til lokalt forankrede bedrifter i oppstartsfasen.

Når det gjelder areal til næring mener vi at det alltid skal legges en grundig kost-nytte analyse til grunn, store arealkostbare bedrifter med relativt få ansatte,  ser jeg ikke hvorfor vi skal si ja til. Vi er ikke villige til å være med på å sløse bort mye verdifull mark og skog samtidig som det krever masse resurser å føre frem vei, strøm, kloakk og vann bare for å få noen få arbeidsplasser til kommunen. Kosten blir mye større enn nytta. Derfor er vi mot utbygging på Holt men for videre fremdrift på Måna og Fossen.

Vi er for å bygge boliger, for å få flere folk til kommunen vår,  men viktigst av alt boliger til mange forskjellige folk! Fattig og rik, unge og gammel… Da må vi sørge for at tilbudet er godt av rimelige og dyre, store og små og gjerne også runde boliger. Vi må få Husbanken på banen, vi må stille krav til utbyggere og vi må ha gulerøtter til utbyggere som får til en god mix.

Men utbygging skal selvsagt ikke skje på bekostning av kulturarv, turstier, friluftsområder, Gamle Drøbak, dyr og planter. Men dere, er det egentlig så vanskelig, kost-nytte igjen!!! Hvorfor skal vi flytte bygrensene, når vi allerede har flust av areal innenfor dagens bygrenser? Hvorfor skal vi hige etter å regulere enda flere tomter, når vi har drøyt 400 ferdig i pipen? Dårlig kost-nytte spør du meg. Så kutt ut den tullete Kolstad utbygginga, sats på fortetting i Drøbak utenfor vernesonen.

For Nordre Frogn, er vi også svært skeptisk til å flytte grensene for skogsområder i særlig grad. Nordre Frogn skal i stor grad bevares som ett landlig område. Men vi har mye å gå på hva gjelder tilrettelegging for konvertering av hytter til hus, og i tillegg synes vi det er fornuftig med en moderat utbygging i områder rundt Dal og Brevik.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar