Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

torsdag 20. august 2015

Frogn SV både vant og tapte i kommunestyret. Her er noen saker.Frogn SV har ikke sittet med hendene i fanget i kommunestyret i perioden 2011 til 2015. Vi har selvsagt ikke fått gjennom alle våre saker da flertallet ofte er imot oss. Men vi har stått på vårt og kjempet for disse sakene - og noen fikk vi gjennom:   


Ingen strukturendringer av skoler og barnehager i Frogn. SV flagget dette først.
Resultat: Det ble ingen strukturendring i år og forhåpentlig heller ikke i neste  periode

Nok lærere i skolen og nok førskolelærere i barnehagene
Resultat: Her slåss vi videre. Håper på at flere partier blir med oss videre

Sterk innsats på å redusere klimautslippene fra offentlig og private kilder. Vi skal ned 50 prosent innen 2030 fra 1990 utslippene
Resultat: Kommunens klimaplan er alle enige i, men SV ønsket mer penger til gjennomføring av planen, bl.a. en klimasjef som koordinerer alle tiltakene. Dette var vi alene om.  

Nei til industri på Holt, midt i Frognmarkas indrefilet
Resultat: Stort flertall for utbygging av Holt til industriområde i Frognmarka. Venstre med oss.

Nei til bro - ja til ny tunnel
Resultat: Ja til tunnel fra hele kommunestyret minus Frp. 

Ingen sammenslåing av Frogn med andre kommuner og ja til folkeavstemning.
Resultat: Presentasjon av 4 alternativer som er på høring, også et alternativ 0 som betyr ingen sammenslåing. SV fikk gjennom 0 alternativet som del av høringsbrevet og fikk 14 av 31 stemmer for folkeavstemning. 

Ja til en aktiv  næringsplan for Frogn som favoriserer bedrifter som trenger liten plass og som har mange ansatte. Ønsker en kommunal innsats for gründere i Frogn.
Resultat: Gjenstår å se i perioden 2015-2019

Ingen utbygging av Kolstad - Klommestein med rundt 500-800 boliger. Det er nok plass andre steder som områdeplanen Seiersten - Dyrløkke og deler av Dal - Brevik. 
Resultat: SV, Venstre og nå Miljøpartiet de Grønne er  imot utbygging av Kolstad. Viktig frilufts- og naturområde for Frogn og særlig for Skorkeberg og Sogsti. De andre partiene er for. Stort flertall for områdeplanen Seiersten-Dyrløkke. 

En ny plan for Gamle Drøbak som sikrer kulturmiljøet gamle Drøbak med bevaring av gamle bygninger, hus, hager, stier, trapper og murer. Kommunen kaller den nye planen for en områdeplan med mål om utvikling også innenfor vernesonen. Utvikling definert som restaurering, ombygging av mistilpassede hus og utvidelse av verneområdet er bra, utvikling som riving og nybygg i verneområdet er ikke bra.
Resultat: SV fikk ikke flertall for utvidelse av vernesonen, bl.a. ta Kopås med i planen og den gamle prestegården i Seierstenveien,  men jobber videre for å få en god plan i 2016 eller 2017

Markedsføre gamle Drøbak, Oscarsborg og akvariet i turistsammenheng og jobbe for kollektivtransport på sjøen tur - retur Oslo.
Resultat: Et prosjekt alle er enige i, særlig restaurering av akvariet

Buffersoner rundt vernesonen som legger føringer for utbygginger nær verneområdet slik kommuneplanens bestemmelser definerer slike soner. 
Resultat: Gjenstår å se. Viktig prinsipp som flertallet ikke liker å følge

Ja til vern av Brunskogen. På sikt må kommunen kjøpe dette viktige friluftsarealet midt i Drøbak.
Resultat: knapt flertall her. Frp og Høyre mest imot - ønsket utbygginger her.

Strandsonen. Konsekvent imot å gi dispensasjon for nye bygg i 100 metersbeltet langs sjøen.
Resultat: Frogn kommune gir ofte dispensasjoner.

Ja til restaurering av Badeparken som del av Gamle Drøbak 
Resultat: Alle enige men ingen penger satt av i perioden

I tillegg har vi hatt en rekke interpellasjoner om saker knyttet til barn, skole og sosiale saker. Noen av de viktigste er:

  • Spurt om tiltak for å få flere minorietetsspråklige barn inn i barnehagene.Vi venter på svar.
  • Spurt om hva kommunen gjør for å avsløre tidstyver i skoleverket. Idag stjeler rapportering og skjemaveldet tidsressurser fra lærerne. Det blir mindre tid til overs for elevene. Vi må stole mer på lærernes kompetanse og vurderingsevne og gi dem ro til å gjøre jobben sin. Vi venter på et godt svar. 
  • Foreslått å erklære kommunen som rasismefri sone og etterlyste en handlingsplan. Kommunen svarer 26. august. Rådmannen innstiller på ikke å gjøre noe særskilt.


Frogn SV har ikke vært representert i OOK. En representant fra Frogn SV i neste periode vil få støtte fra en ressursgruppe av medlemmer som blant annet brenner for barnehagene og skolen vår.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar