Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

fredag 28. august 2015

Ole Scheie, FrP og de syriske flyktningene! Frogn SVs 2 kandidat gir et klart svar.

Brit Østby Fredriksen, Frogn SVs 2. kandidat

 FrPs Ole Scheie  følger opp Hagen med følgende utsagn:
«Det er ganske utrolig å mene at Norge, med en helt annen kultur, skal hente syriske flyktinger hit»
FrP-toppen i Frogn mener at flyktninger vil ha negative konsekvenser for kommunene. 


Flyktningkonvensjonen fra 1951, og tilleggsprotokollen fra 1967, er det viktigste beskyttelsesinstrumentet for verdens flyktninger.  Den skal sikre at alle som er på flukt fra uholdbare forhold i hjemlandet skal få opphold i et annet land, til det er trygt å reise hjem igjen. I konvensjonen står det om hvem som kan anses som en flyktning, beskyttelse mot retur og hvilke rettigheter en flyktning har. Konvensjonen gjelder for alle land som har sagt at de skal følge den og Norge har sagt ja.

Med denne bakgrunn så er det utrolig at ett parti skal være så historieløse at de ikke ser forskjell på flyktning og asylsøker.  De husker heller ikke hva som skjedde med mange nordmenn under 2. verdenskrig. Mange kom seg til Sverige og andre til England og USA. 

Norge har vært med på å bombe Libya og Afghanistan og  Norge er med på våpenproduksjon. Dette alene skulle være nok til å ta imot flyktninger. En kan heller spørre seg hvorfor stiller ikke verdens land opp for å få fred slik at alle innbyggere er trygge i eget land.   Diktatur, religion, interessekonflikter. Det er mange grunner til at det utløser krig. Det er alltid sivilbefolkningen som får lide. Norge er forpliktet til å hjelpe og det skal vi gjøre ved å ta imot flyktninger i Frogn.   

Norge har tatt imot mange flyktninger fra land med helt annen kultur enn den vi har her i steinrøysa. Det har gått bra med de fleste. De er bosatt, jobber, tjener penger og betaler skatt til beste for landet vårt. Selvsagt har både flyktninger fra land som Afghanistan og Eritrea og Somalia hatt problemer med vår kultur kontra deres egen. Men det betyr ikke at det etter hvert har skjedd en miks av kulturer som har beriket Norge. Se bare på Mela-festivalen (Verdenskulturfestivalen).  Hør på musikken og se på de nye kunstneriske uttrykkene gjennom dans og billedkunst og matkultur.  Det er en god del kulturforskjell også mellom USA, England og Norge. Det er også kulturforskjeller mellom de fem nordiske landene. Vi er ikke like noen av oss.

Definisjon::
En flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe.

Personen som flykter må ha krysset en internasjonal landegrense for at reglene i FNs flyktningkonvensjon skal gjelde. <http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen <http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar