Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

fredag 11. september 2015

Møt Sylvi Ofstad Samstag, still going strong, 75 år og Frogn SVs listekandidat nr 1.


Gammel god årgang i en gammel drøbakshave.
Foto: Sofie Wollbraaten
Etter 50 år i Oslo resulterte et besøk i Drøbak i en total forelskelse i stedets fortryllende og sjarmerende miljø. Flyttelasset ankom Badehusgata en mørk  novemberkveld i 1992 med mann og hund til det som ble et livsprosjekt - å ta vare på sin del av Drøbaks  kulturarv. Sylvi har videregående på Nissen VGS i allmennfag og senere utdanning i miljøfag gjennom en rekke kurs bl.a. på UiO. Har jobbet med miljø siden 70-åra både i Naturvernforbundet og i Miljøverndepartementet.


- Hvorfor står du på lista til Frogn SV
Så behovet for å kjempe for de grønne verdiene i god balanse med de røde.

- Dine tre hjertesaker som du vil slåss spesielt for i de neste fire årene i kommunestyret når/hvis du får tilliten fra folk?
Godt vern av Gamle Drøbak, få til en god markaplan og klimaplan for Frogn, kjempe for en god integrering av flyktninger

- Miljøpartiet de grønne stiller for første gang i Frogn. Frykter dere den grønne konkurransen? Hvorfor skal folk stemme SV og ikke de Grønne?
Jeg ønsker Miljøpartiet de Grønne velkommen. Viktig at flere slåss for miljøet men ser ikke at de kan konkurrere med SV, hverken om de grønne eller de røde sakene. Frogn SV har konsekvent jobbet for å ta vare på naturområdene i Frogn. Vi har til og med foreslått at ingen må få lov til å bygge før området er sjekket for naturmangfold i felt og ikke bare på papiret. Slik kan vi sikre at naturverdier ikke ødelegges i byggesaker. Dette gikk ikke gjennom. Selv Venstre rygga her!

Frogn SV vil beholde Frogn som en levende jordbruksbygd. Produktene fra frognbonden er av høy kvalitet og bør markedsføres bedre her i Frogn. Vi går inn for å opprette "bondens marked" også på Torget i Drøbak. Vi har mye å lære av Bygdekvinnelagets kampanje om ikke å kaste mat.

Og så brenner jeg for at bonden kan bidra til å opprettholde naturmangfoldet i kulturlandskapet. La blomsterenga stå til glede for humler og bier - våre viktigste pollinerende insekter - og la kratt og trær gro langs etter bekkefar til glede for fuglelivet. Og kjære bonde tenk før du  hogger skogen midt i yngletida.

Dersom du er opptatt av miljøet, men også opptatt av gode barnehager og skoler, god eldreomsorg og sosialomsorg, ja da er det bare ett parti som gjelder: SV
 
- Hva kan/bør gjøres med kollektivtrafikken i kommunen?
Ruter har bedret rutetidene mellom Drøbak og Ski og Drøbak og Oslo i rusjtiden. Men vi trenger hyppigere avganger for 500-bussene. Hvorfor er det bare Skibussene som kjører hvert 15. minutt?

Frogn SV vil ha:
- el-ferge i rute på fjorden og hyppigere avganger på buss 500
- ringbuss i Frogn med hyppige avganger i rute til alle steder der folk bor
- innfartsparkering så snart som mulig. Vi har ikke tid til å vente på Vegvesenets planer på Måna om tre år
- sykkelstier og veier i hele Frogn og særlig i områder der barn ferdes

- Frogn kommune er under hardt innflyttingspress. Bør det bygges flere boliger Hvorfor/hvorfor ikke? Og eventuelt hvordan (fortetting/Nordre Frogn/skogområder)
Frogn SV har programfestet 50 til 60 boliger i året plassert der hvor infrastrukturen som skoler, vann og kloakk og veier allerede er på plass. For å få dette til må kommunen bli tomteeier.  Å satse  ensidig på private tiltakshavere og eiendomsbesittere binder Frogn i boligpolitikken og bidrar til en svært dårlig byplanlegging. En utbygging av Kolstad - Klommestein er et godt eksempel på dårlig byplanlegging og et godt eksempel på naturødeleggelse. 

Frogn SV ønsker byutvikling i området Seiersten - Dyrløkke og i Dal/Brevikområdet. Her kan man også konvertere hytter til boliger. Viktig også at kommunedelplanen for Nordre Frogn kommer ut av dødvannet slik at utviklingen her kommer på skinner.

- Hva er det viktigste tiltaket Frogn SV vil gjøre for skolene i kommunen?
Ingen strukturendringer av skolene. Flere lærere inn i skolen, 2 per klasse med flere enn 16 elever. Bekjempe lærerens mange tidstyver så han eller hun får bedre tid med elevene, blir kjent med dem og kan følge dem opp bedre faglig og sosialt. Jobbe for en skole som ikke sender barna hjem med lekser.

- Hvorfor trenger vi en verneplan for gamle Drøbak?
Vi trenger en ny verneplan som styrker vernesonen og som gir eierne av boliger innenfor sonen gode og forståelige regler for hva man kan gjøre og ikke gjøre med huset sitt.  Vernesonen bør utvides nordover og sydover og østover.  Dette gikk flertallet i kommunestyret imot. Det er veldig synd for i øst ligger den gamle prestegården med en have omkranset av gamle eiketrær. Prestegården skal avhendes fra Opplysningsvesenets fond og det kan bety utbygging her i stedet for vern.
 
Sylvi og Nicky. Foto: Sofie Wollbraaten.

-Hva gjør du på fritiden når du ikke jobber og/eller driver med politikk?
Jeg er den lykkelige eier av en engelsk cocker spaniel. Det blir mange turer i skog og mark og mye kos og lek om kveldene.

- Hvor går ferien når du eventuelt reiser
Jeg har reist utrolig mye i min tidligere jobb. Det betyr at jeg er allergisk mot flyplasser og alt det de står for, og mener at vi alle bør reise mindre med fly pga klimaendringene. Men en sjelden gang tar jeg meg en tur i møte med gode venner. Min neste tur går til mitt andre mødreland - Island.

- Hvilken bok leste du sist
Nobel litteraturprisvinner Tomas Tranströmer: Dikt og prosa i samling.

- Hvilken sang/låt har du hørt mest på i sommer
Jeg er stor fan av David Bowie, Ane Brun og Christel Alsos og Wolfang Amadeus Mozart vinter, sommer, høst og vår.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar