Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

tirsdag 4. august 2015

Folkeviljen irriterer Erna som ikke vil ha folkeavstemning om kommunereformen!

Enda magrere år for folkeviljen?

Forfatter Brit Østby Fredriksen, listekandidat nr 2 for Frogn SV
Brit Østby Fredriksen, Digerud brygge. Foto: Sofie Vega Wollbraaten

I 1995 var Høyre ett av flertallspartiene på Stortinget som mente at sammenslåing av kommuner må skje frivillig og helst etter en folkeavstemning.  

Da kommunereformen ble fremmet i Stortinget i 2014 mente stortingsflertallet at kommunesammenslåinger må skje frivillig. Dersom kommuner sier nei til sammenslålinger, må stortingsflertallet respektere dette heter det i vedtaket. Å bruke en folkeavstemning for å lodde folkets vilje i en så viktig sak som en kommunesammenslåing,  er derfor helt i tråd med signalene fra Stortinget. 


Frogn kommune har produsert en rapport som argumenterer sterkt for en sammenslåing med en eller flere kommuner i Follo. Rapporten er sendt på høring med frist 20. august. Frogn SV klarte i siste øyeblikk å få inn et såkalt 0-alternativ (ingen sammenslåing)  som ett av fire alternativer. Valget er 14. september. Valgkampen har for lengst begynt og den intesiveres i dagene fremover. Per idag er det bare SV og Sp som har gått helt i mot sammenslåing, mens flere partier bl.a. Arbeiderpartiet ønsker en folkeavstemning selv om partiet ikke er i mot sammenslåing i prinsippet.

I kommunestyremøte 15. juni fremmet Frogn SV et forslag om en folkeavstemning. Høyre, Frp og Venstre stemte imot forslaget. Frogn SV forventer nå at Høyre, Frp og Venstre  grunngir sin stemmegivning i god tid før kommunevalget. Det er nå debatten går og det er nå folk må få vite  hva disse partiene mener og ikke etter valget!

Kommunesammenslåing blir i dag framstilt som en «demokratireform».
Frogn SV sitt syn er at folkeavstemning et svært velegnet virkemiddel for å sikre legitimiteten til den beslutning kommunestyret tar. Det kan ikke være slik at de som sier de vil styrke folkestyret er redd for folket?

Høyre sender brev til Thore og hans kolleger
Senterpartiet på Stortinget avslørte nylig at Erna Solberg har sendt et brev til sine partifeller landet rundt med krav om å unngå en folkeavstemning.  Solberg mener at folkeavstemning innbyr til synsing og usakligheter. Derfor bør lokale høyrefolk jobbe imot at det gjennomføres lokale folkeavstemminger om kommunesammenslåing. Dessuten bør det stilles krav om minst 75 % valgoppslutning og minst 60 % flertall for at Høyre skal lytte til folkets råd.

Høyre mener også at det er ansvarsfraskrivning kun å lene seg til en folkeavstemning om et tema som er så viktig for kvalitet i kommunens velferdstilbud, muligheten for økt kommunalt selvstyre og utvikling av kommunen. Frogn SV kan ikke forstå dette utsagnet som noe annet enn ren synsing. Prosessen for sammenslåinger av kommuner er ikke kommet langt og mange kommuner, som Frogn, ligger langt bak Sanners kalender for å motta en statlig gulerot eller to (først i mål får ekstrapenger i premie) allerede i 2016.

Statsministerens brev viser at de ikke ønsker innblanding fra folket og forventer vel også å få støtte til dette fra Venstre og Krf.  Regjeringen har hastverk. Den planlegger et lovforslag til Stortinget allerede i 2017 som stadfester opprettelsen av nye kommuner.  Men prestisjeprosjektet til moderniseringsminister Sanner går fremover med sneglefart. Derfor spekuleres det i om Sanner har et ris bak speilet i 2017 som i  praksis vil føre til tvangssammenslåinger. Arbeiderpartiets leder har utfordret regjeringen til klart å tilkjennegi hvorvidt det blir lagt fram en tvangslov i 2017 for Stortinget eller ikke.  Dette er vi i Frogn SV enige med Støre i.  Vi kan ikke vente til 2017 med å få vite om Sanner tyr til  tvang for å få gjennomført prosjektet sitt. 

Demokratiet forringes!
Det er mange tegn i tida på at demokrati uten innblanding av folket er ønsket av noen av våre politikere i maktposisjon. Innskrenking av offentlighetsloven ved saksbehandling i kommuner som styres parlamentarisk og forhandlingene om TISA-avtalen (Frihandelsavtalen for tjenester, Trade in Services Agreement) taler for seg. Denne avtalen forhandles fram i hemmelighold med Norge som pådriver. Den vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt. 

«En A-velger er en Ja-velger» var Trygve Brattelis oppfordring ved EF-valget i 1972. I 1994 fulgte Gro Harlem Brundtland opp med sitt budskap til velgerne: «Gjør dere ikke som vi sier går det rett til skogs». Folket tok sitt eget valg den gangen også og har tjent på det. La derfor folket gjennom en folkeavstemning få lov til å velge hvilken kommune de  ønsker å bo  i. Eller har regjeringen sluttet å stole på det kommunale selvstyre?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar