Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

fredag 4. september 2015

Et dypdykk med Frogn SVs listekandidat nr 2, Brit Østby Fredriksen

Brit er 64 år, er født i Fredrikstad og vokste opp i Eidsberg i Østfold. Hun har bodd i Frogn siden 2001 og ble glad i Drøbak og Frogn siden dykking ble hennes store lidenskap og hobby.  Oslofjorden er hennes boltreplass og opplevelsesparadis. Hun ergrer seg over forurensninger i fjorden og at havmiljøet endrer seg.

Brit er utdannet innen økonomi og jus, og har vært ansatt i forskjellige selskaper med økonomi og forsikring. Siden 1993 har hun vært ansatt i Telenor. De siste årene har hun vært hovedverneombud. Hun er også tillitsvalgt i EL & IT forbundet.  
Brit trives i strandkanten. Her fra Digerud brygge. 
Foto: Sofie Wollbraaten

- Hvorfor står du på lista til Frogn?
Fordi SV har den beste politikken. SVs politikk i Frogn  styrker fellesskapet, er for likestilling og for at alle i kommunen skal få det best mulig nå og framtida.

- Dine tre hjertesaker som du vil slåss spesielt for i de neste fire årene i kommunestyret når/hvis du får tilliten fra folk? (ikke prioritert da alle tre er like viktig)

Miljø
I 1972 var jeg med i en sykkelaksjon under  oljekrisa. En kunne gå på ski midt i veier og gater. Da ble interessen for miljø og klima tent. Vårt forbruk er så høyt at vi har behov for flere kloder dersom alle land skulle ha samme forbruk som oss,  men vi har bare én. Derfor haster det med tiltak nå. Alle kommuner og innbyggere kan gjøre sitt for klima.

 I Frogn kommune er rundt 74 prosent av strandsonen innenfor 100 metersbeltet utbygget. Det er derfor viktig å være restriktive med dispensasjoner for å sikre allemannsretten til kommunens strandområder innenfor 100 metersbeltet og at fjorden, strandsonen og badestrendene bevares som rekreasjonsområder.

Arbeidsliv
Frogn kommune må bli en foregangskommune som stiller opp for faste ansettelser, for rett til heltid, for å bevare søndagen som en annerledes dag for alle.
Med endringene i arbeidsmiljøloven har regjeringen gjort arbeidslivet mindre trygt. En kan bli pålagt lengre arbeidsdager, og mer søndagsarbeid.  Jeg vil at alle skal ha et trygt arbeidsliv.

Lærlingeløft
Jeg vil at Frogn kommune som er en stor arbeidsplass skal satse sterkt på lærlinger. Alle elever i yrkesfag må sikres lærlingeplasser slik at de får mulighet til å fullføre utdanninga si. Det betyr  at kommunen må sørge for at alle anbud fra fylkeskommunen og kommuner har krav om at bedriften har lærlingeplasser.  Mange dropper ut og ender uten utdanning.  Derfor er det så viktig å tilrettelegge for yrkesfag.

Det er fagarbeidere som bygger landet. Norge trenger flere fagarbeidere enn noensinne. Ifølge SSB mangler vi  90.000 fagarbeidere.
- Miljøpartiet de grønne stiller for første gang i Frogn. Frykter dere den grønne konkurransen? Hvorfor skal folk stemme SV og ikke de Grønne? 
Det er flere grunner til at jeg ikke frykter MDG. De har ingen helhetlig politikk og har vage meninger om saker som ikke handler om miljøvern.  Det gjelder spesielt eldre og deres behov. Hva med skolepolitikk og barnehage? Jeg har ennå ikke sett at de har noen god arbeidspolitikk. Partiet mangler et fundament som belyser sammenhengen solidaritet, felleskap og rettferdighet.

- Hva kan/bør gjøres med kollektivtrafikken i kommunen?
Viktig at kollektivtilbudet blir bedre for hele Frogn kommune, og særlig i aksen syd-nord-syd, for hele Follo og fra Drøbak til Oslo. Viktige virkemidler er hyppigere avganger og lavere priser  Det er behov for å opprette et kollektivtilbud fra Frogn til A-hus og tilbake. For at flest mulig skal kunne benytte kollektivtilbud må det opprettes offentlige parkeringsplasser for pendlere (innfartsparkering) både for bilister og syklister. Busser, busslommer og skur må tilpasses kravene til universell utforming. I tillegg så vil Oslofjorden  kunne benyttes til kollektivtransport.


- Frogn kommune er under hardt innflyttingspress. Bør det bygges flere boliger. Hvorfor/hvorfor ikke? Og eventuelt hvordan (fortetting/Nordre Frogn/skogområder)
Vi må ha flere boliger for unge som skal inn på boligmarkedet. Prisnivået i Drøbak stiger og derfor kan ikke alt som bygges bare være for de med penger. Unge har ikke muligheter til å betjene høye lån.  Kommunen må ha langsiktige planer på hva og hvor det skal bygges. Vi må  beskytte de få skogsområdene og den matproduksjonen vi har. Vi må satse på fortetting og ha regulering og byplanlegging. Planen Seiersten - Dyrløkke er et veldig godt alternativ til boligbygging.
Kolstadskogen og Klommestein må ikke bygges ut, men tas vare på som et viktig natur- og friluftsområde for alle som bor i Frogn - og særlig nærområdene Skorkeberg og Sogsti. Nordre Frogn må få et byggeløft.


- Hva er det viktigste tiltaket Frogn SV vil gjøre for skolene i kommunen?
Fortsatt beholde dagens skolestruktur i Frogn. Barn skal kunne gå til sin skole i nærmiljøet. De elevene som tar yrkesrettet utdanning må få lærlingeplass. Utdannelsen må kunne avsluttes med fagbrev.

Det er viktig slik jeg ser det at elevene har fysisk aktivitet og sunn mat hver dag som inkludere frukt og grønt. SFO gjøres på sikt om til et helhetlig pedagogisk tilbud i samarbeid med skolen.

Det må sikres gode bemanningsnormer i skolen og øke lærertettheten ved å gå inn for et lovbestemt minstenivå for antall lærere i hver klasse. Kommunalt pålagte krav om testing må kunne reduseres - dokumentasjon og rapportering reduseres og tiden prioriteres til undervisning.
Det må omsettes til handling og ikke prat når det gjelder mobbing.


-Hvorfor trenger vi en verneplan for gamle Drøbak?
Gamle Drøbak er vakker og turistene reiser til Drøbak for oppleve sjarmen med småhus, stier og smug. Det må vi ikke rasere. Vi må videreutvikle,  men ikke ødelegge. Derfor trenger vi en verneplan som sier klart og tydelig fra om hva som ikke er greit og gjøre.  Det må være klare direktiver på hva vi ønsker oss. Målet må være at Gamle Drøbak også er en turistattraksjon i framtida.


-Hva gjør du på fritiden når du ikke jobber og/eller driver med politikk?
Løser sudoku. Liker å få det til å blomstre og gro i potter på verandaen, dykke og oppleve den
Brit dykker opp foran akvariet, viktig å ta vare på. 
fasinerende verden under vann.

- Hvor går ferien når du eventuelt reiser?
Sommerferien tilbringes i Risør.


-Hvilken bok leste du sist?
Fikk endelig lest Kvinners stemmerett 100 år. Redaktør Egil Larsen.  Fasinerende.


-Hvilken sang/låt har du hørt mest på i sommer?
Hører en del på radio og favoritter er musikk med trøkk i.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar