Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

onsdag 26. august 2015

Akershus Amtstidende - avisen som tror at mobbing er god journalistikk!

Belsjø terrasse og Amta!
Sylvi Ofstad Samstag
Frogn SVs førstekandidat

Nok en gang benytter Amta anledningen til på lederplass å sjikanere meg og SV i dagens leder (26.8.2015). Saken som ble lagt fram i hoveutvalg for miljø-, plan- og byggesaker mandag 25. august gjaldt første gangs behandling av en detaljreguleringsplan for et borettslag plassert nederst i Belsjø terrasse, like inntil Ulleruddammen. Den ene delen av borettslaget er leiligheter til funksjonshemmede, den andre for normalt salg til hvermannsen. Frogn SV var meget fornøyd med saksfremstillingen, noe vi også uttrykte, men vi satte spørsmålstegn ved tillatt utbyggingsgrad på 28 prosent.  Kommuneplanens bestemmelser sier at BYA skal ligge på 23 prosent. Sammen med selve saksfremstillingen lå det en utredning om det biologiske mangfoldet i området. Her kom det fram at området huset flere hule eiker, dvs eiker med en omkrets på mer enn 2 meter. Eiker i denne dimensjonen er iht naturmangfoldloven definert som naturtyper som det skal tas vare på. Flere av disse eikene i området må hogges for å gi rom til borettslaget. Området har også et rikt fugleliv og mer enn 50 arter er registrert her.

Å ta vare på dette naturmiljøet -  samtidig som vi får tiltrengte boliger for våre funksjonshemmede og andre som trenger en bolig - var hele intensjonen med vårt forslag om å redusere BYA iht kommuneplanens bestemmelser. Da dette ble foreslått av Frogn SV ble jeg straks satt på plass av Høyres Eva Andersen. Hun ba meg om ikke å rote det til for dette prosjektet.  Det er underlig at Høyre kommer med slike utsagn når de vet at SV kontinuerlig slåss for boliger til de som har særlige behov.  Prosjektet på Belsjø terrasse blir Husbankfinansiert - en sosial boligordning som ikke alltid applauderes av Høyre. Selvsagt gikk ikke mitt forslag gjennom. Mitt forslag fikk bare SVs to stemmer.


Amta måtte selvsagt lage noe på lederplass om denne saken og mistenkeliggjør min intensjon med å redusere prosjektets BYA. Som jeg har forklart over hadde Frogn SV bare én intensjon. SV ønsker å ta vare på naturmangfoldet samtidig som vi har et brennende ønske om å ta vare på de som trenger boliger i en av Norges dyreste kommuner.  Siden Amta ikke klarer å komme opp med hvilke obskure intensjoner SV  har i denne saken, fant avisas leder ut at jeg fremmet forslaget fordi jeg elsker å høre min egen stemme. Med denne dypanalysen fra Amta går redaktør Jon Martin Larsen rett inn i Dusteforbundets persongalleri.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar