Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

mandag 10. august 2015

Partimåling i Amta

Akershus Amtstidende presenterer mandag 10. august en pangmåling fra Infact for Høyre i Frogn kommune. Høyre får 38,7 prosents oppslutning, en oppgang på 8 prosent fra mars i år. For Ap og SV er det stillstand sammenlignet med valget i 2011. Frogn SV har gått bak tallene for å se på representativitet og sammenlignet med valgresultatet fra 2011. (Innlegget er oppdatert med mer informasjon fra Infact)

Målingen presentert av Amta 10. august, basert på fakta fra Infact (valgresultat fra 2011 i parentes):
  • Ap: 22.3 (23,6)
  • Frp: 12.6 (8,5)
  • H: 38.7 (31,5)
  • KrF: 3.8 (6,9)
  • V: 9.7 (16)
  • SV: 4.6 (5,1)
  • Sp: 3.3 (3,5)
  • MdG: 5.9 (-)
  • Pp: 1.7 (4,8)

(Kilde: Infact og NRK)

Er undersøkelsen representativ?
Det er 303 spurte i Frogn kommune i undersøkelsen fra Infact, og Frogn SV har sendt forespørsel til Infact om resultatene da er representative i en kommune med nesten 16.000 innbyggere, og har nå (onsdag 12. august) fått svar.

Infact svarer at målingen må sees på som en tempraturmåler for den politiske situasjonen i de to kommunene, men at de falig sånns ett står inne for tallene som er presentert. De poengterer også at det er viktig å få med seg at feilmarginen er ulik for de ulike partiene, og ganske stor for mange av resultatene (opp mot 5,5 porsent). Infact poengterer at feilmarginene for den aktuelle undersøkelsen er godt lagt fram av Pollofpolls.

Det har vært flere tilfeller der det nettbaserte analyseprosjektet Pollofpolls har trukket tilbake bruken av resultater fra Infactmålinger fordi lokalavisene har delt opp resultater kommunevis på en måte Infact selv sier de ikke kan stå inne for. Årsaken er at svarandelen er for liten. Nylig var dette tilfellet for kommunene Hof og Holmestrand og i juni skjedde det samme for Asker og Bærum.

Målingen fra Frogn er også omtalt hos Pollofpolls, og her finner du all bakgrunnsinformasjon du trenger. Amta ville ikke gi dette til Frogn SV, men hos Pollofpolls fant vi all nødvendig informasjon. 

Høyre og Frp flertall i den aktuelle målingen
Hvis man ser på mulige blokker i det nye kommunestyre vil Høyre og Fremskrittspartiet alene ha flertall, hvis Infacts måling er et bra bilde av den politiske situasjonen i kommunen nå fem uker før valget. De to partiene vil ha 16 medlemmer i kommunestyret. Venstre og KrF er de partiene som relativt sett har mest nedgang, mens Miljøpartiet de Grønne (MdG) utmerker seg med hele 5,9 prosent og 2 representanter inn i kommunestyret første gang de stiller.
I snitt oppgir Amta feilmarginen på målingen til å være 5,5 prosent. Det er altså en ganske høy feilmargin ved de tallene som blir presentert.

Politisk skifte fullt mulig
Frogn SV tenker to ting om disse tallene: For SV og Ap og Sp er det ingen synlig endring fra 2011, men når målet er å få til et politisk skifte i kommunen og en langt varmere og mer grønn profil på kommunepolitikken da må den grønne valgvind snart begynne å øke i styrke. 

Så er du blant dem som synes at 16 år på rad med Høyre ved roret i Frogn kommune er nok, sjekk ut SVs program og saker på hjemmesiden laget for dette kommunevalget og besøk også vår facebookside.

Slik gikk det i 2011 - Frogn kommune valget 2011

Resultat av kommunevalet (kilde: NRK)


Kilder: Amta, Infact, Pollofpolls og NRK


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar