Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

onsdag 12. august 2015

Frogn SV om Gamle Drøbak - Stiene i gamle Drøbak

Tekst: Sylvi Ofstad Samstag, Foto: Sofie Vega Wollbraaten
Stien mellom båthavna mot Skipperstua. Foto: Sofie Vega Wollbraaten
Gater, plasser og stier innenfor planområdet er særlig viktige historiske spor som har vært med å strukturere store deler av dagens bebyggelse. Stiene er kun delvis registrert, heter det i det nye planprogrammet for gamle Drøbak.

De av oss som har bodd her lenge, mange hele livet, ser hvordan stiene i vernesonen forvitres, gjemmes bort eller stenges. Verneforenigen jobber med en stiplan for området. Også den haster det med, for flere huseiere har benyttet anledningen til å stenge eller gjøre det vanskelig for folk å gå gjennom flere av de gamle stiene.

Stien mellom båthavna og bakken ned mot Skipperstua er både privatisert i form av stenlegging av stien (bildet over), legging av gressplen fra topp til bunn, og er i tillegg stengt nederst mot Havnegata med en port. Andre stier er borte fordi kommunen ha akseptert tiltakseiers motstand mot offentlig sti over eiendommen.

Ferskt eksempel er stien fra Badehusgata over nr 14 til Hamborgveien. Denne stien over den såkalte Ulahøyden fra Hamborgveien til Badehusgata var flittig i bruk den gang Badehusgata 9 var en del av firma Sand Andersen. Denne trenden vil  fortsette dersom ikke dette blir en viktig del av den nye områdeplanen for verneområdet Gamle Drøbak.
Frogn SV minner om:
1: Hovedformål for områdeplanen Gamle Drøbak:
"Hovedformålet er å styrke bevaringen av den gamle trehusbyen i indre Oslofjord gjennom kommunens arealforvaltning. I tillegg er det viktig å ta vare på verdifulle kulturminner fra det 20. århundre og fram til i dag, og belyse utviklingsmulighetene i Gamle Drøbak." 
2: Frogn SVs mål for Gamle Drøbak er:
"Det er viktig å beholde trehusbebyggelsen innenfor vernesonen intakt. Like viktig som å sikre enkelte hus innenfor antikvarisk område Gamle Drøbak, er det å bevare det helhetlige kulturmiljøet.  Se hus, uthus, gårdsrom, haver og stier  på kryss og tvers som en helhet. Gamle Drøbak er satt på den såkalte NB-lista til Riksantikvaren som et kulturmiljø det er av nasjonal interesse å ta vare på.  Den nye områdeplanen for Gamle Drøbak må ta hensyn til dette. Slik kan vi ta vare på Drøbaks unike sjel og gi turistnæringa en etterlengtet og bærekraftig oppblomstring også her. For det folk nå søker er ekte opplevelser, lokal og nasjonal kunnskap og glede i et miljø som har bevart sin historie og identitet."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar