Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

søndag 27. september 2015

Tre miljøpartier danner felles liste til verv i kommunstyret: Venstre, SV og MDG

Pressemelding fra Frogn Venstre, Miljøpartiet de Grønne i Frogn og Frogn SV.

27. september 2015.

Felles miljøliste til verv i Kommunestyret

De tre miljøpartiene Venstre, MDG og SV har blitt enige om et valgteknisk samarbeid for at miljøsaken skal få en sterkere stemme i utvalgene i Frogn.
 
Fra venstre: Sylvi Ofstad Samstag, SV,
Erik Lundeby, Venstre og Henrik Mathiesen, MDG
Vekst og vern-dimensjonen viste seg å være sterkest i Frogn-politikken, da det også i denne perioden blir etablert en lilla blokk av Ap og Høyre i kommunestyret. Fellesnevneren for dette samarbeidet må antas å være å få drevet gjennom de store utbyggingsprosjektene som utvider tettbebyggelsen i Frogn betraktelig.

- Når miljøpartiene nå må gå i opposisjon er det viktig at vi sammen sikrer at miljøet og klimaet får en høy og tydelig stemme i Frogn kommunestyre, sier Venstres Erik Lundeby.

Partiene har kommet frem til at deres representasjon sikres best ved å stille en Venstre-liste og en MDG-SV-liste til Formannskap og hovedutvalg, og en felles liste for alle tre partier til Kontrollutvalg og Administrasjonsutvalg. Venstre skal sitte i Kontrollutvalget og MDG i Administrasjonsutvalget, med felles varaliste. SV har første vararepresentant i begge disse utvalgene.

- Vi er svært fornøyd med at vi på denne måten får sitte i de to utvalg der vi mener MDG kan jobbe best for miljøsaken, sier MDGs Henrik Mathiesen. For å gi prioritet til tiltak som utvikler Frogn i en mer bærekraftig retning håper vi nå på godt samarbeid med alle partier i utvalgene, sier Linda Byström i MDG.

Listesamarbeidet handler om å vinne posisjoner, men det er all grunn til å tro at partiene også vil stå sammen om god miljøpolitikk når sakene kommer til behandling i utvalg.

 -Med fast plass i OOK ser vi fram til å følge opp SVs røde hjertesaker, sier Sylvi Ofstad Samstag. Som første vara til hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker og formannskapet får vi i samarbeid med MDG også grep om kommunens mange og viktige miljøsaker, sier hun fornøyd.

Erik Lundeby 90143262
Linda Byström 41764357

Sylvi Ofstad Samstag 95463522

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar