Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

tirsdag 8. september 2015

Si ja til flere flyktninger NÅ! Per Svendsen, listekandidat nr 8 med appell til kommunestyret.


Folk krever handling - ta dem imot nå!
Per Svendsen ved Digerud. Foto: Sofie Wollbraaten.
  
Dagens flyktningsituasjon er ekstraordinær og prekær. 50 millioner mennesker er på flukt fra kriger, vold, tortur og umenneskelige forhold. FN sier at det adri har vært så mange flyktninger siden 2. verdenskrig.  Rundt 340000 mennesker søker nå trygghet i Europa etter en lang og farefull vei gjennom krigssoner, livsfarlig transport med gummibåter over Middelhavet, elendige flyktningeleire og møte med piggtrådgjerder og massivt politiberedskap ved flere grenseoverganger.


Folk spør oss. Hva gjør kommunene, hva kan Norge og Frogn bidra med? Hvordan få en del av disse menneskene trygt til Norge? Vi har sett hjerteskjærende bilder av barn som dør i foreldrenes armer, vi så den tre år gamle gutten som lå død i strandkanten på en gresk ferieøy, og vi så faren hans og det han følte da han oppdaget at både sønnen og kona hadde druknet.  Vi vet at  3400 mennesker mistet livet i Middelhavet i fjor.  I følge NRK har 2300 mennesker mistet livet på flukt over Middelhavet i år.

Vi forstår ikke -  at ikke verden - Norge og særlig EU ikke gjør noe for å rydde opp i denne katastrofen. Vi klarte det da Balkan sto i brann, hvorfor ikke nå?   Den gangen for 22 år siden tok Norge imot 22000 mennesker fra Balkan. Mange har reist tilbake til sine nye land.  Det vi forstår minst er finansminister Siv Jensens bønn til kommunene om ikke å ta imot de syriske flyktningene som Stortinget har vedtatt at vi skal. Heldigvis har Frogn kommune sagt ja til IMDIs anmodning om å ta i mot flere enn tidligere sagt ja til. Men likevel; vi kan gjøre mye mer. Folk krever det. Aksjoner som Refugees welcome vokser landet rundt  - også her i Frogn.  Folk venter på en ekstra innsats i vår kommune av sine politikere. Frogn SV foreslår derfor:

Det nedsettes et hurtigarbeidende utvalg med rådmannen som sekretær som raskt ser på hvordan Frogn kan ta i mot flere flyktninger.  Kommunestyret vedtar at dette er en prioritert oppgave fram til første kommunestyremøte etter valget.  UDI og IMDI informeres om Frogns innsats.

Det skrives et brev til finansminister Siv Jensen der Frogn kommune tar avstand fra hennes anbefalinger om ikke å ta i mot noen syriske flyktninger til vår kommune med kopi til statsministeren og Stortinget.

Det etableres et samarbeid med andre kommuner i Follo om tilsvarende raske aksjoner for å ta imot flere flyktninger enn tidligere vedtatt.

Det registreres raskt steder der nye flyktninger kan bo til man har fått på plass boligprogrammet for flyktninger i Frogn. I Frogn bør Sunnaas gamle rehabiliteringsenter i Løktabakken vurderes i samarbeid med Nesodden og Sunnaas.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar