Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

onsdag 12. august 2015

Frogn SV om Gamle Drøbak - Tranga trenger et godt vern!

Tekst: Sylvi Ofstad Samstag, Alle foto: Sofie Vega Wollbraaten
Tranga. Foto: Sofie Vega Wollbraaten

Tranga bærer sitt navn med rette. Denne lille gatestien sniker seg mellom de verneverdige husene fra Storgata til Osloveien. De små, idylliske husene ligger som perler på en snor. Bekranset av små vakre haver med gamle roser, stauder etter oldemor - og akkurat nå - ville vakre blåklokker der de kommer til mellom sprekker og kanter langs stien. Nederst i Tranga ser vi opp mot omsorgsbygget i Løktabakken 4 vedtatt sanert av kommunestyret. Idag ligger bygget pent tilpasset åskammen mot Flatåsen og Brunskogen og kulturmiljøet i Tranga.


Men vedlikeholdet av Løktabakken 4 (bildet under) er ikke fulgt opp av Frogn kommune. Det hersker derfor ingen tvil om at omsorgsboligene i Løktabakken trenger renovering eller sanering.  Slik boligene ser ut i dag, er det full forståelse for dette vedtaket, bortsett fra at kommunen ønsker å bygge flere leiligheter i området enn de som er der i dag. Det betyr at bygget blir bredere, høyere og dermed langt mer påtrengende enn det bygget vi ser i dag.  Protestene har defor vært mange og skarpe både fra de som bor i Tranga og fra de som bor bak Løktabakken 4. De som bor i Tranga får omsorgsboligene så å si inn i hagen og de bak mister utsikten.


Løktabakken 4. Foto: Sofie Vega Wollbraaten
Frogn SV foreslo derfor i kommunestyremøtet at omsorgsboligene ikke måtte bli  høyere enn det kommuneplanbestemmelsen tillater for slike  områder. For å sikre reguleringsområdet gamle Drøbak har kommunestyret vedtatt at det er viktig med en buffersone rundt det.  Og det er bestemmelser for eksponert åsside som fungerer som buffersone (sikringssone) for bebyggelsen innenfor verneområdet Gamle Drøbak. Utnyttelsesgraden skal ikke være større enn 20 prosent og maksimal høyde skal ikke overstige 7,5 meter over gjennomsnitlig planert terreng.
 
Til tross for at Løktabakken ligger i en eksponert åsside og i tillegg kloss inntil vernesonen for Gamle Drøbak, valgte kommunestyret å se bort fra dette. Ikke første gang at både rådmannen og flertallet av våre politikere neglisjerer sitt eget regelverk, og helt sikkert ikke den siste gangen. Flertallet gikk inn for rådmannens forslag om å redusere byggene med en knapp meter. Dermed ser det ut for at vi får to dominerende bygg her med en mønehøyde på rundt 13 meter og en utnyttelsesgrad på langt over 20 prosent.
Fra Tranga mot Brunskogen. Foto: Sofie Vega Wollbraaten


De nye omsorgsboligene vil rage godt over denne delen av Tranga, forringe verneområdet for alltid og gjøre livet mindre hyggelig for de som bor her. Det kulturlandskapet vi idag ser og opplever i "trangadalen" forsvinner slik vi har kjent det i generasjoner. Det blir et  alvorlig tap for Frogn kommune, et tap som Høyre, Ap, Frp, PP og SP har bidratt til.

Frogn SV minner om:


1: Hovedformål for områdeplanen Gamle Drøbak:
"Hovedformålet er å styrke bevaringen av den gamle trehusbyen i indre Oslofjord gjennom kommunens arealforvaltning. I tillegg er det viktig å ta vare på verdifulle kulturminner fra det 20. århundre og fram til i dag, og belyse utviklingsmulighetene i Gamle Drøbak." 
2: Frogn SVs mål for Gamle Drøbak er:

"Det er viktig å beholde trehusbebyggelsen innenfor vernesonen intakt. Like viktig som å sikre enkelte hus innenfor antikvarisk område Gamle Drøbak, er det å bevare det helhetlige kulturmiljøet.  Se hus, uthus, gårdsrom, haver og stier  på kryss og tvers som en helhet. Gamle Drøbak er satt på den såkalte NB-lista til Riksantikvaren som et kulturmiljø det er av nasjonal interesse å ta vare på.  Den nye områdeplanen for Gamle Drøbak må ta hensyn til dette. Slik kan vi ta vare på Drøbaks unike sjel og gi turistnæringa en etterlengtet og bærekraftig oppblomstring også her. For det folk nå søker er ekte opplevelser, lokal og nasjonal kunnskap og glede i et miljø som har bevart sin historie og identitet."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar