Kontaktinformasjon

KONTAKT OSS: Du treffer Frogn SVs førstekandidat Sylvi Ofstad Samstag på: Mobil 95.46.35.22 eller epost s-ofstad@online.no.

søndag 28. juni 2015

Toppkandidatene til Frogn SV

Frogn SV stiller med ei sterk feministisk og den eneste rød/grønne lista i Frogn.

To kvinner på topp og fire nye kandidater. 
1: Sylvi E. Ofstad Samstag. Hele sin yrkesaktive karrière har hun arbeidet med natur og miljø, først i Naturvernforbundet så i Miljøverndepartementet. Flyttet til Frogn og var med på å starte Frognmarkas Venner. Spesielt opptatt av asylbarna og hvordan de følges opp i barnehage og skolen med tanke på integrering. Det må dessuten legges trøkk på den vedtatte energi- og miljøplanen. Markavern er blant hennes kampsaker.

2: Brit Østby Fredriksen. Heldagsjobb som hovedverneombud i Telenor. Hun er ivrig dykker og opptatt av marint liv i Oslofjorden. Å opprettholde et godt skole- og barnehagetilbud og hindre frafall er viktig. Likeledes det å holde all ungdom unna narkotika og andre rusmidler, derfor må det satses på ungdomsklubber. Kommunen må tilrettelegge for billige boliger for ungdom. Hun brenner for at unge skal få lærlingeplass som gir fagbrev.

3: Kjell Monsen. Lang fartstid som lærer ved Drøbak skole. Erfaring fra fire perioder i lokalpolitikken og et genuint engasjement for miljøet tar han med seg når han nå stiller for en ny periode. Barn og unges oppvekst og de eldre må prioriteres framfor Badeland. Å bevare det unike drøbaksmiljøet har han kjempet for helt siden 1981. Ønsker rutebåt på fjorden. Kommunale tjenester må ikke settes ut på anbud.


4: Kenneth Ødeskaug. Han kom sammen med sin familie til Drøbak for to år siden. Er utdannet kokk med tilleggsutdanning og er en ivrig syklist. Har hatt viktige verv i både SU og SV i Vestfold og Oslo. Å verne om alt det gode med Frogn: Marka, skolen, drøbakmiljøet er det han er mest opptatt av. Frogn skal gjøres til en foregangskommune innen inkludering av innvandrere og svakerestilte.  Det må være et mål å i mindre grad bli en ensidig pendlerkommune. Vi må derfor legge til rette for gründervirksomhet og etablering av bedrifter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar